Číslo faktúry PredmetSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 20230119 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 49 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.09.2023 D. vystavenia: 18.09.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:29.09.2023
Dátum doručenia:18.09.2023
Č. faktúry: 20230118 Detail Predmet: registrácia bicsnv.sk Suma: 15.54 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Webglobe, a.s. D. zverejnenia: 12.09.2023 D. vystavenia: 16.09.2023 Detail
Dodávateľ:Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, Slovensko, IČO: 52486567, DIČ: 2121061899, IČ DPH: SK2121061899
Predmet:registrácia bicsnv.sk
Poznámka:
Dátum splatnosti:12.09.2023
Dátum doručenia:12.09.2023
Č. faktúry: 20230117 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 9/2023 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.09.2023 D. vystavenia: 15.09.2023 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 9/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.09.2023
Dátum doručenia:04.09.2023
Č. faktúry: 20230116 Detail Predmet: nájom a prevádzkové náklady za mesiac 8/2023 Suma: 410.24 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 13.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom a prevádzkové náklady za mesiac 8/2023
Poznámka:zmluva č. 6/2023 a 7/2023
Dátum splatnosti:27.09.2023
Dátum doručenia:14.09.2023
Č. faktúry: 20230115 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 8/2023 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 31.08.2023 D. vystavenia: 06.09.2023 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 8/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.09.2023
Dátum doručenia:04.09.2023
Č. faktúry: 20230114 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 8/2023 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 28.08.2023 D. vystavenia: 05.09.2023 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 8/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.09.2023
Dátum doručenia:05.09.2023
Č. faktúry: 20230113 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 20.39 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.09.2023 D. vystavenia: 04.09.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:18.09.2023
Dátum doručenia:04.09.2023
Č. faktúry: 20230112 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 49.72 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 31.08.2023 D. vystavenia: 02.09.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.09.2023
Dátum doručenia:02.09.2023
Č. faktúry: 20230111 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 8/2023 Suma: 48 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 31.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 8/2023
Poznámka:viď zmluva č. 9/2023
Dátum splatnosti:07.09.2023
Dátum doručenia:31.08.2023
Č. faktúry: 20230109 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 158.44 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.08.2023 D. vystavenia: 27.08.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.08.2023
Dátum doručenia:17.08.2023
Č. faktúry: 20230110 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 60.75 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.08.2023 D. vystavenia: 27.08.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:06.09.2023
Dátum doručenia:23.08.2023
Č. faktúry: 20230107 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 49 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.08.2023 D. vystavenia: 26.08.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:31.08.2023
Dátum doručenia:18.08.2023
Č. faktúry: 20230108 Detail Predmet: kancelárske potreby Suma: 73.4 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Cunik Ladislav D. zverejnenia: 14.08.2023 D. vystavenia: 26.08.2023 Detail
Dodávateľ:Cunik Ladislav, Letná 65, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 10761691, DIČ: 1020683378, IČ DPH: SK1020683378
Predmet:kancelárske potreby
Poznámka:
Dátum splatnosti:28.08.2023
Dátum doručenia:14.08.2023
Č. faktúry: 20230106 Detail Predmet: údržba motorového vozidla Suma: 329.87 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Ján Džubák D. zverejnenia: 11.08.2023 D. vystavenia: 25.08.2023 Detail
Dodávateľ:Ján Džubák, Tatranská 393, Smižany, Slovensko, IČO: 10756817, DIČ: 1020683884, IČ DPH: SK1020683884
Predmet:údržba motorového vozidla
Poznámka:
Dátum splatnosti:18.08.2023
Dátum doručenia:12.08.2023
Č. faktúry: 20230105 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 8/2023 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.08.2023 D. vystavenia: 24.08.2023 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 8/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.08.2023
Dátum doručenia:04.08.2023
Č. faktúry: 20230104 Detail Predmet: nájom a prevádzkové náklady za mesiac 7/2023 Suma: 360.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 14.08.2023 D. vystavenia: 23.08.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom a prevádzkové náklady za mesiac 7/2023
Poznámka:zmluva č. 6/2023 a 7/2023
Dátum splatnosti:28.08.2023
Dátum doručenia:16.08.2023
Č. faktúry: 20230102 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 61.75 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.06.2023 D. vystavenia: 22.08.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.07.2023
Dátum doručenia:22.08.2023
Č. faktúry: 20230103 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 61.95 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.07.2023 D. vystavenia: 22.08.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.08.2023
Dátum doručenia:22.08.2023
Č. faktúry: 20230101 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 20.39 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.08.2023 D. vystavenia: 15.08.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:18.08.2023
Dátum doručenia:04.08.2023
Č. faktúry: 20230098 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 7/2023 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 31.07.2023 D. vystavenia: 14.08.2023 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 7/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.08.2023
Dátum doručenia:14.08.2023
Č. faktúry: 20230099 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 61.68 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 31.07.2023 D. vystavenia: 14.08.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.08.2023
Dátum doručenia:02.08.2023
Č. faktúry: 20230100 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 29.28 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 31.07.2023 D. vystavenia: 14.08.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.08.2023
Dátum doručenia:02.08.2023
Č. faktúry: 20230097 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 7/2023 Suma: 48 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 31.07.2023 D. vystavenia: 31.07.2023 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 7/2023
Poznámka:viď zmluva č. 9/2023
Dátum splatnosti:07.08.2023
Dátum doručenia:31.07.2023
Č. faktúry: 20230096 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 7/2023 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 21.07.2023 D. vystavenia: 26.07.2023 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 7/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.08.2023
Dátum doručenia:27.07.2023
Č. faktúry: 20230095 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 1-3/2023 Suma: -366.52 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 18.07.2023 D. vystavenia: 25.07.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 1-3/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:01.08.2023
Dátum doručenia:20.07.2023
Č. faktúry: 20230094 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 39.41 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.07.2023 D. vystavenia: 24.07.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.07.2023
Dátum doručenia:17.07.2023
Č. faktúry: 20230093 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 49 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.07.2023 D. vystavenia: 23.07.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:31.07.2023
Dátum doručenia:17.07.2023
Č. faktúry: 20230092 Detail Predmet: webhosting za obdobie 7-12/2023 Suma: 35.86 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: JRM Slovakia, s.r.o. D. zverejnenia: 03.07.2023 D. vystavenia: 22.07.2023 Detail
Dodávateľ:JRM Slovakia, s.r.o., Spartakovská 11, Trnava, Slovensko, IČO: 36240842, DIČ: 2021549398, IČ DPH: SK2021549398
Predmet:webhosting za obdobie 7-12/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:17.07.2023
Dátum doručenia:03.07.2023
Č. faktúry: 20230091 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 7/2023 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.07.2023 D. vystavenia: 21.07.2023 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 7/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.07.2023
Dátum doručenia:04.07.2023
Č. faktúry: 20230090 Detail Predmet: nájom a prevádzkové náklady za mesiac 6/2023 Suma: 430.58 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 13.07.2023 D. vystavenia: 20.07.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom a prevádzkové náklady za mesiac 6/2023
Poznámka:zmluva č. 6/2023 a 7/2023
Dátum splatnosti:27.07.2023
Dátum doručenia:17.07.2023
Počet záznamov: 294
Skočiť na stranu: