Číslo faktúry PredmetSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 20220209 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 12/2022 Suma: 218 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 31.12.2022 D. vystavenia: 23.01.2023 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 12/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.01.2023
Dátum doručenia:23.01.2023
Č. faktúry: 20220204 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 20.39 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.01.2023 D. vystavenia: 10.01.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:18.01.2023
Dátum doručenia:09.01.2023
Č. faktúry: 20220205 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 12/2022 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 31.12.2022 D. vystavenia: 10.01.2023 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 12/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.01.2023
Dátum doručenia:09.01.2023
Č. faktúry: 20220206 Detail Predmet: nájom za mesiac 12/22 Suma: 31.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 02.01.2023 D. vystavenia: 10.01.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom za mesiac 12/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:16.01.2023
Dátum doručenia:05.01.2023
Č. faktúry: 20220207 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 12/22 Suma: 55.16 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 02.01.2023 D. vystavenia: 10.01.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 12/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:16.01.2023
Dátum doručenia:05.01.2023
Č. faktúry: 20220208 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 12/22 Suma: 445.76 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 02.01.2023 D. vystavenia: 10.01.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 12/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:16.01.2023
Dátum doručenia:05.01.2023
Č. faktúry: 20220202 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/2022 Suma: 42 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 31.12.2022 D. vystavenia: 02.01.2023 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.01.2023
Dátum doručenia:31.12.2022
Č. faktúry: 20220203 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 29.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 31.12.2022 D. vystavenia: 02.01.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.01.2023
Dátum doručenia:02.01.2023
Č. faktúry: 20220199 Detail Predmet: školenie vodičov Suma: 115.2 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Ing. Oskár Gonda - autoškola D. zverejnenia: 19.12.2022 D. vystavenia: 31.12.2022 Detail
Dodávateľ:Ing. Oskár Gonda - autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 10760989, DIČ: 1023886270, IČ DPH: SK1023886270
Predmet:školenie vodičov
Poznámka:
Dátum splatnosti:02.01.2023
Dátum doručenia:22.12.2022
Č. faktúry: 20220200 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 61.6 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.12.2022 D. vystavenia: 31.12.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:09.01.2023
Dátum doručenia:29.12.2022
Č. faktúry: 20220201 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 12/2022 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 19.12.2022 D. vystavenia: 31.12.2022 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 12/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.01.2023
Dátum doručenia:29.12.2022
Č. faktúry: 20220198 Detail Predmet: účastnícky poplatok za webdinár Suma: 84 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora D. zverejnenia: 27.12.2022 D. vystavenia: 30.12.2022 Detail
Dodávateľ:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grosslingová 4, Bratislava, Slovensko, IČO: 30842654, DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK2020815236
Predmet:účastnícky poplatok za webdinár
Poznámka:
Dátum splatnosti:27.12.2022
Dátum doručenia:27.12.2022
Č. faktúry: 20220196 Detail Predmet: kľučovacie pozadie Suma: 92.9 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Fotovideoshop, s.r.o. D. zverejnenia: 12.12.2022 D. vystavenia: 23.12.2022 Detail
Dodávateľ:Fotovideoshop, s.r.o., Krátka 22, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36638137, DIČ: 2022014478, IČ DPH: SK2022014478
Predmet:kľučovacie pozadie
Poznámka:
Dátum splatnosti:12.12.2022
Dátum doručenia:12.12.2022
Č. faktúry: 20220197 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 39.47 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.12.2022 D. vystavenia: 23.12.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:30.12.2022
Dátum doručenia:22.12.2022
Č. faktúry: 20220192 Detail Predmet: servis Suma: 40 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Radoslav Pavlík D. zverejnenia: 01.12.2022 D. vystavenia: 22.12.2022 Detail
Dodávateľ:Radoslav Pavlík, Pribinova 1109/27, Smižany, Slovensko, IČO: 51510073, DIČ: 1047495251
Predmet:servis
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.12.2022
Dátum doručenia:01.12.2022
Č. faktúry: 20220193 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 12/2022 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.12.2022 D. vystavenia: 22.12.2022 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 12/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.12.2022
Dátum doručenia:02.12.2022
Č. faktúry: 20220194 Detail Predmet: autorská odmena za 4. štvrťrok 2022 Suma: 119.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam D. zverejnenia: 05.12.2022 D. vystavenia: 22.12.2022 Detail
Dodávateľ:Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava, Slovensko, IČO: 178454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK2020795601
Predmet:autorská odmena za 4. štvrťrok 2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:30.12.2022
Dátum doručenia:05.12.2022
Č. faktúry: 20220195 Detail Predmet: stravné lístky na mesiac 12/2022 Suma: 632.57 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 08.12.2022 D. vystavenia: 22.12.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky na mesiac 12/2022
Poznámka:objednávka č. 12/2022
Dátum splatnosti:08.12.2022
Dátum doručenia:09.12.2022
Č. faktúry: 20220189 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 9/2022 Suma: 218 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 30.09.2022 D. vystavenia: 21.12.2022 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 9/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.10.2022
Dátum doručenia:21.12.2022
Č. faktúry: 20220190 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 10/2022 Suma: 218 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 31.10.2022 D. vystavenia: 21.12.2022 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 10/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.11.2022
Dátum doručenia:21.12.2022
Č. faktúry: 20220191 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 11/2022 Suma: 218 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 30.11.2022 D. vystavenia: 21.12.2022 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.12.2022
Dátum doručenia:21.12.2022
Č. faktúry: 20220186 Detail Predmet: nájom za mesiac 11/22 Suma: 31.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 08.12.2022 D. vystavenia: 09.12.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom za mesiac 11/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:22.12.2022
Dátum doručenia:09.12.2022
Č. faktúry: 20220187 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 11/22 Suma: 55.16 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 08.12.2022 D. vystavenia: 09.12.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 11/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:22.12.2022
Dátum doručenia:09.12.2022
Č. faktúry: 20220188 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 11/22 Suma: 572.11 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 08.12.2022 D. vystavenia: 09.12.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 11/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:22.12.2022
Dátum doručenia:09.12.2022
Č. faktúry: 20220185 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 19.7 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.12.2022 D. vystavenia: 08.12.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:19.12.2022
Dátum doručenia:08.12.2022
Č. faktúry: 20220184 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 11/2022 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 30.11.2022 D. vystavenia: 07.12.2022 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.12.2022
Dátum doručenia:07.12.2022
Č. faktúry: 20220183 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 104.01 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 30.11.2022 D. vystavenia: 02.12.2022 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.12.2022
Dátum doručenia:02.12.2022
Č. faktúry: 20220181 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 11/2022 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 23.11.2022 D. vystavenia: 30.11.2022 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.12.2022
Dátum doručenia:29.11.2022
Č. faktúry: 20220182 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 11/2022 Suma: 42 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 30.11.2022 D. vystavenia: 30.11.2022 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.12.2022
Dátum doručenia:30.11.2022
Č. faktúry: 20220180 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 60.75 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.11.2022 D. vystavenia: 29.11.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.12.2022
Dátum doručenia:29.11.2022
Počet záznamov: 175