Od 31.3.2022 zverejňujeme zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Dostupné sú na web. stránke https://www.crz.gov.sk/

Číslo zmluvy Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy uzavretiazverejnenia
Č. zmluvy: 3/2023 Detail Predmet: reklamno-propagačná činnosť Suma: 2800 € Objednávateľ: Podnikateľský inkubátor Dodávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. D. zverejnenia: 30.12.2022 D. uzavretia: 07.02.2023 Detail
Dodávateľ:BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31659969, DIČ: 2020503012, IČ DPH: SK2020503012
Predmet:reklamno-propagačná činnosť
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2023
Dátum účinnosti:08.02.2023
Č. zmluvy: 2/2023 Detail Predmet: výroba a dodávka kompletného televízneho videoprogramu Suma: 156000 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 28.12.2022 D. uzavretia: 26.01.2023 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245
Predmet:výroba a dodávka kompletného televízneho videoprogramu
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Dátum účinnosti:27.01.2023
Č. zmluvy: 1/2022 Detail Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora Suma: 550 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová D. zverejnenia: 12.12.2022 D. uzavretia: 26.12.2022 Detail
Dodávateľ:JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, Zimná 62, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 42099595, DIČ: 1078791670, IČ DPH: SK1078791670
Predmet:Zmluva o poskytovaní služieb vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora
Poznámka:
Dátum platnosti do:12.12.2023
Dátum účinnosti:27.12.2022
Č. zmluvy: 2/2022 Detail Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Suma: 0 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová D. zverejnenia: 12.12.2022 D. uzavretia: 26.12.2022 Detail
Dodávateľ:JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, Zimná 62, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 42099595, DIČ: 1078791670, IČ DPH: SK1078791670
Predmet:Zmluva o poskytovaní služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
Poznámka:
Dátum platnosti do:12.12.2023
Dátum účinnosti:27.12.2022
Č. zmluvy: 1/2023 Detail Predmet: reklamno-propagačná činnosť Suma: 1000 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: AUTO-VALAS s.r.o. D. zverejnenia: 21.12.2022 D. uzavretia: 26.12.2022 Detail
Dodávateľ:AUTO-VALAS s.r.o., Pri prachárni 7, Košice, Slovensko, IČO: 31681743, DIČ: 2020503650, IČ DPH: SK2020503650
Predmet:reklamno-propagačná činnosť
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2023
Dátum účinnosti:27.12.2022
Počet záznamov: 5