Číslo objednávky PredmetSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vyhotoveniazverejnenia
Č. objednávky: 12/2022 Detail Predmet: stravné lístky na mesiac 12/2022 Suma: 609.6 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 05.12.2022 D. vyhotovenia: 05.12.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky na mesiac 12/2022
Poznámka:faktúra dodávateľská č.
Č. objednávky: 11/2022 Detail Predmet: stravné lístky Suma: 619.2 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 10.11.2022 D. vyhotovenia: 10.11.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky
Poznámka:faktúra dodávateľská č.
Č. objednávky: 10/2022 Detail Predmet: stravné lístky Suma: 609.6 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2022 D. vyhotovenia: 05.10.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky
Poznámka:faktúra dodávateľská č. 20220160
Č. objednávky: 9/2022 Detail Predmet: stravné lístky Suma: 436.8 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 09.09.2022 D. vyhotovenia: 09.09.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky
Poznámka:faktúra dodávateľská č. 20220143
Č. objednávky: 8/2022 Detail Predmet: stravné lístky Suma: 537.6 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 05.08.2022 D. vyhotovenia: 05.08.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky
Poznámka:faktúra dodávateľská č. 20220125
Počet záznamov: 5