Číslo faktúry PredmetSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 20240019 Detail Predmet: nájom za mesiac 1/24 Suma: 43.1 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 13.02.2024 D. vystavenia: 20.02.2024 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom za mesiac 1/24
Poznámka:
Dátum splatnosti:27.02.2024
Dátum doručenia:20.02.2024
Č. faktúry: 20240020 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 1/24 Suma: 656.29 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 14.02.2024 D. vystavenia: 20.02.2024 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 1/24
Poznámka:
Dátum splatnosti:28.02.2024
Dátum doručenia:20.02.2024
Č. faktúry: 20240021 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 7-9/23 Suma: -233 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 14.02.2024 D. vystavenia: 20.02.2024 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 7-9/23
Poznámka:
Dátum splatnosti:28.02.2024
Dátum doručenia:20.02.2024
Č. faktúry: 20240022 Detail Predmet: vyúčtovanie tepla za rok 2023 Suma: -467.94 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 13.02.2024 D. vystavenia: 20.02.2024 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:vyúčtovanie tepla za rok 2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:27.02.2024
Dátum doručenia:20.02.2024
Č. faktúry: 20240011 Detail Predmet: výroba a použitie audiovizuálneho diela Suma: 240 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mgr. Daniel Šarga D. zverejnenia: 20.01.2024 D. vystavenia: 06.02.2024 Detail
Dodávateľ:Mgr. Daniel Šarga, Lipová 12, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 37178385, DIČ: 1042599866
Predmet:výroba a použitie audiovizuálneho diela
Poznámka:viď zmluva č. 11/2023
Dátum splatnosti:31.01.2024
Dátum doručenia:06.02.2024
Č. faktúry: 20240012 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 46.81 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.01.2024 D. vystavenia: 06.02.2024 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:06.02.2024
Dátum doručenia:23.01.2024
Č. faktúry: 20240013 Detail Predmet: drobný nákup Suma: 42.19 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: AVDigital, s.r.o. D. zverejnenia: 25.01.2024 D. vystavenia: 06.02.2024 Detail
Dodávateľ:AVDigital, s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava, Slovensko, IČO: 35825987, DIČ: 2020215648, IČ DPH: SK2020215648
Predmet:drobný nákup
Poznámka:
Dátum splatnosti:08.02.2024
Dátum doručenia:31.01.2024
Č. faktúry: 20240014 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 1/2024 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 24.01.2024 D. vystavenia: 06.02.2024 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 1/2024
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.02.2024
Dátum doručenia:26.01.2024
Č. faktúry: 20240015 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 1/2024 Suma: 48 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 31.01.2024 D. vystavenia: 06.02.2024 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 1/2024
Poznámka:viď zmluva č. 9/2023
Dátum splatnosti:07.02.2024
Dátum doručenia:31.01.2024
Č. faktúry: 20240016 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 47.51 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 31.01.2024 D. vystavenia: 06.02.2024 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.02.2024
Dátum doručenia:02.02.2024
Č. faktúry: 20240017 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 1/2024 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 31.01.2024 D. vystavenia: 06.02.2024 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 1/2024
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.02.2024
Dátum doručenia:05.02.2024
Č. faktúry: 20240018 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 20.39 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.02.2024 D. vystavenia: 06.02.2024 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:19.02.2024
Dátum doručenia:05.02.2024
Č. faktúry: 20240003 Detail Predmet: podklady a zápis zmien v obchodnom registri Suma: 180 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová D. zverejnenia: 05.01.2024 D. vystavenia: 22.01.2024 Detail
Dodávateľ:JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, Zimná 62, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 42099595, DIČ: 1078791670, IČ DPH: SK1078791670
Predmet:podklady a zápis zmien v obchodnom registri
Poznámka:
Dátum splatnosti:20.01.2024
Dátum doručenia:11.01.2024
Č. faktúry: 20240004 Detail Predmet: zákaznícka podpora Suma: 201.6 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: STORMWARE s.r.o. D. zverejnenia: 08.01.2024 D. vystavenia: 22.01.2024 Detail
Dodávateľ:STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, Bratislava, Slovensko, IČO: 36244791, DIČ: 2020186399, IČ DPH: SK2020186399
Predmet:zákaznícka podpora
Poznámka:
Dátum splatnosti:08.01.2024
Dátum doručenia:08.01.2024
Č. faktúry: 20240005 Detail Predmet: webhosting za obdobie 1-6/2024 Suma: 35.86 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: JRM Slovakia, s.r.o. D. zverejnenia: 05.01.2024 D. vystavenia: 22.01.2024 Detail
Dodávateľ:JRM Slovakia, s.r.o., Spartakovská 11, Trnava, Slovensko, IČO: 36240842, DIČ: 2021549398, IČ DPH: SK2021549398
Predmet:webhosting za obdobie 1-6/2024
Poznámka:
Dátum splatnosti:19.01.2024
Dátum doručenia:05.01.2024
Č. faktúry: 20240006 Detail Predmet: údržba motorového vozidla Suma: 128.76 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: AUTO-VALAS s.r.o. D. zverejnenia: 08.01.2024 D. vystavenia: 22.01.2024 Detail
Dodávateľ:AUTO-VALAS s.r.o., Pri prachárni 7, Košice, Slovensko, IČO: 31681743, DIČ: 2020503650, IČ DPH: SK2020503650
Predmet:údržba motorového vozidla
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.01.2024
Dátum doručenia:11.01.2024
Č. faktúry: 20240007 Detail Predmet: servis Suma: 106.68 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 11.01.2024 D. vystavenia: 22.01.2024 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:servis
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.01.2024
Dátum doručenia:11.01.2024
Č. faktúry: 20240008 Detail Predmet: retransmisia Suma: 60 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. D. zverejnenia: 09.01.2024 D. vystavenia: 22.01.2024 Detail
Dodávateľ:UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, Slovensko, IČO: 35971967, DIČ: 2022117405, IČ DPH: SK2022117405
Predmet:retransmisia
Poznámka:
Dátum splatnosti:23.01.2024
Dátum doručenia:11.01.2024
Č. faktúry: 20240009 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 49 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.01.2024 D. vystavenia: 22.01.2024 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:31.01.2024
Dátum doručenia:16.01.2024
Č. faktúry: 20240010 Detail Predmet: windows 10 Suma: 11.9 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Digital license retailer as D. zverejnenia: 15.01.2024 D. vystavenia: 22.01.2024 Detail
Dodávateľ:Digital license retailer as, Markens gate 8, Kristiansand, Nórsko, Slovensko
Predmet:windows 10
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.01.2024
Dátum doručenia:15.01.2024
Č. faktúry: 20240002 Detail Predmet: drobný nákup Suma: 46 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Ivan Sejut - SISOFT Computer D. zverejnenia: 03.01.2024 D. vystavenia: 21.01.2024 Detail
Dodávateľ:Ivan Sejut - SISOFT Computer, Slovenská 50/21, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 37181297, DIČ: 1020026139, IČ DPH: SK1020026139
Predmet:drobný nákup
Poznámka:
Dátum splatnosti:17.01.2024
Dátum doručenia:03.01.2024
Č. faktúry: 20240001 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 1/2024 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.01.2024 D. vystavenia: 20.01.2024 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 1/2024
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.01.2024
Dátum doručenia:04.01.2024
Č. faktúry: 20230187 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 12/2023 Suma: 220 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 19.01.2024 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 12/2023
Poznámka:viď zmluva č. 4/2023
Dátum splatnosti:15.01.2024
Dátum doručenia:19.01.2024
Č. faktúry: 20230185 Detail Predmet: nájom za mesiac 12/23 Suma: 39 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 10.01.2024 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom za mesiac 12/23
Poznámka:zmluva č. 6/2023 a 7/2023
Dátum splatnosti:14.01.2024
Dátum doručenia:10.01.2024
Č. faktúry: 20230186 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 12/23 Suma: 723.37 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 10.01.2024 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 12/23
Poznámka:zmluva č. 6/2023 a 7/2023
Dátum splatnosti:14.01.2024
Dátum doručenia:10.01.2024
Č. faktúry: 20230184 Detail Predmet: výroba a použitie audiovizuálneho diela Suma: 240 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mgr. Daniel Šarga D. zverejnenia: 20.12.2023 D. vystavenia: 09.01.2024 Detail
Dodávateľ:Mgr. Daniel Šarga, Lipová 12, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 37178385, DIČ: 1042599866
Predmet:výroba a použitie audiovizuálneho diela
Poznámka:viď zmluva č. 11/2023
Dátum splatnosti:31.12.2023
Dátum doručenia:09.01.2024
Č. faktúry: 20230183 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 12/2023 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 06.01.2024 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 12/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.01.2024
Dátum doručenia:06.01.2024
Č. faktúry: 20230182 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 20.39 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.01.2024 D. vystavenia: 04.01.2024 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:18.01.2024
Dátum doručenia:04.01.2024
Č. faktúry: 20230181 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/2023 Suma: 48 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/2023
Poznámka:viď zmluva č. 9/2023
Dátum splatnosti:07.01.2024
Dátum doručenia:31.12.2023
Č. faktúry: 20230178 Detail Predmet: údržba motorového vozidla Suma: 262.96 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: AUTO-VALAS s.r.o. D. zverejnenia: 28.12.2023 D. vystavenia: 30.12.2023 Detail
Dodávateľ:AUTO-VALAS s.r.o., Pri prachárni 7, Košice, Slovensko, IČO: 31681743, DIČ: 2020503650, IČ DPH: SK2020503650
Predmet:údržba motorového vozidla
Poznámka:
Dátum splatnosti:04.01.2024
Dátum doručenia:29.12.2023
Počet záznamov: 294
Skočiť na stranu: