Číslo faktúry PredmetSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 20220196 Detail Predmet: kľučovacie pozadie Suma: 92.9 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Fotovideoshop, s.r.o. D. zverejnenia: 12.12.2022 D. vystavenia: 23.12.2022 Detail
Dodávateľ:Fotovideoshop, s.r.o., Krátka 22, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36638137, DIČ: 2022014478, IČ DPH: SK2022014478
Predmet:kľučovacie pozadie
Poznámka:
Dátum splatnosti:12.12.2022
Dátum doručenia:12.12.2022
Č. faktúry: 20220197 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 39.47 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.12.2022 D. vystavenia: 23.12.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:30.12.2022
Dátum doručenia:22.12.2022
Č. faktúry: 20220192 Detail Predmet: servis Suma: 40 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Radoslav Pavlík D. zverejnenia: 01.12.2022 D. vystavenia: 22.12.2022 Detail
Dodávateľ:Radoslav Pavlík, Pribinova 1109/27, Smižany, Slovensko, IČO: 51510073, DIČ: 1047495251
Predmet:servis
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.12.2022
Dátum doručenia:01.12.2022
Č. faktúry: 20220193 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 12/2022 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.12.2022 D. vystavenia: 22.12.2022 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 12/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.12.2022
Dátum doručenia:02.12.2022
Č. faktúry: 20220194 Detail Predmet: autorská odmena za 4. štvrťrok 2022 Suma: 119.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam D. zverejnenia: 05.12.2022 D. vystavenia: 22.12.2022 Detail
Dodávateľ:Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava, Slovensko, IČO: 178454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK2020795601
Predmet:autorská odmena za 4. štvrťrok 2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:30.12.2022
Dátum doručenia:05.12.2022
Č. faktúry: 20220195 Detail Predmet: stravné lístky na mesiac 12/2022 Suma: 632.57 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 08.12.2022 D. vystavenia: 22.12.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky na mesiac 12/2022
Poznámka:objednávka č. 12/2022
Dátum splatnosti:08.12.2022
Dátum doručenia:09.12.2022
Č. faktúry: 20220189 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 9/2022 Suma: 218 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 30.09.2022 D. vystavenia: 21.12.2022 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 9/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.10.2022
Dátum doručenia:21.12.2022
Č. faktúry: 20220190 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 10/2022 Suma: 218 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 31.10.2022 D. vystavenia: 21.12.2022 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 10/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.11.2022
Dátum doručenia:21.12.2022
Č. faktúry: 20220191 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 11/2022 Suma: 218 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 30.11.2022 D. vystavenia: 21.12.2022 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.12.2022
Dátum doručenia:21.12.2022
Č. faktúry: 20220186 Detail Predmet: nájom za mesiac 11/22 Suma: 31.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 08.12.2022 D. vystavenia: 09.12.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom za mesiac 11/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:22.12.2022
Dátum doručenia:09.12.2022
Č. faktúry: 20220187 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 11/22 Suma: 55.16 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 08.12.2022 D. vystavenia: 09.12.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 11/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:22.12.2022
Dátum doručenia:09.12.2022
Č. faktúry: 20220188 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 11/22 Suma: 572.11 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 08.12.2022 D. vystavenia: 09.12.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 11/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:22.12.2022
Dátum doručenia:09.12.2022
Č. faktúry: 20220185 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 19.7 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.12.2022 D. vystavenia: 08.12.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:19.12.2022
Dátum doručenia:08.12.2022
Č. faktúry: 20220184 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 11/2022 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 30.11.2022 D. vystavenia: 07.12.2022 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.12.2022
Dátum doručenia:07.12.2022
Č. faktúry: 20220183 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 104.01 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 30.11.2022 D. vystavenia: 02.12.2022 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.12.2022
Dátum doručenia:02.12.2022
Č. faktúry: 20220181 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 11/2022 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 23.11.2022 D. vystavenia: 30.11.2022 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.12.2022
Dátum doručenia:29.11.2022
Č. faktúry: 20220182 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 11/2022 Suma: 42 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 30.11.2022 D. vystavenia: 30.11.2022 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.12.2022
Dátum doručenia:30.11.2022
Č. faktúry: 20220180 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 60.75 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.11.2022 D. vystavenia: 29.11.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.12.2022
Dátum doručenia:29.11.2022
Č. faktúry: 20220178 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 39.47 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.11.2022 D. vystavenia: 24.11.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:30.11.2022
Dátum doručenia:23.11.2022
Č. faktúry: 20220179 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 99.43 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.11.2022 D. vystavenia: 24.11.2022 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.11.2022
Dátum doručenia:17.11.2022
Č. faktúry: 20220177 Detail Predmet: stravné lístky na mesiac 11/2022 Suma: 641.2 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 14.11.2022 D. vystavenia: 15.11.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky na mesiac 11/2022
Poznámka:objednávka č. 11/2022
Dátum splatnosti:14.11.2022
Dátum doručenia:15.11.2022
Č. faktúry: 20220176 Detail Predmet: údržba motorového vozidla Suma: 123 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: AUTO-VALAS s.r.o. D. zverejnenia: 03.11.2022 D. vystavenia: 12.11.2022 Detail
Dodávateľ:AUTO-VALAS s.r.o., Pri prachárni 7, Košice, Slovensko, IČO: 31681743, DIČ: 2020503650, IČ DPH: SK2020503650
Predmet:údržba motorového vozidla
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.11.2022
Dátum doručenia:03.11.2022
Č. faktúry: 20220175 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 11/2022 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.11.2022 D. vystavenia: 11.11.2022 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 11/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.11.2022
Dátum doručenia:03.11.2022
Č. faktúry: 20220174 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 25.79 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.11.2022 D. vystavenia: 09.11.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:18.11.2022
Dátum doručenia:08.11.2022
Č. faktúry: 20220172 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 10/2022 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 31.10.2022 D. vystavenia: 07.11.2022 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 10/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.11.2022
Dátum doručenia:07.11.2022
Č. faktúry: 20220173 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 47.35 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 31.10.2022 D. vystavenia: 07.11.2022 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.11.2022
Dátum doručenia:02.11.2022
Č. faktúry: 20220169 Detail Predmet: nájom za mesiac 10/22 Suma: 31.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 31.10.2022 D. vystavenia: 05.11.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom za mesiac 10/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.11.2022
Dátum doručenia:04.11.2022
Č. faktúry: 20220170 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 10/22 Suma: 55.16 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 03.11.2022 D. vystavenia: 05.11.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 10/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:17.11.2022
Dátum doručenia:04.11.2022
Č. faktúry: 20220171 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 10/22 Suma: 480.16 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 03.11.2022 D. vystavenia: 05.11.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 10/22
Poznámka:
Dátum splatnosti:17.11.2022
Dátum doručenia:04.11.2022
Č. faktúry: 20220168 Detail Predmet: registrácia domény tvreduta.sk (10/2022-09/2023) Suma: 23.88 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: JRM Slovakia, s.r.o. D. zverejnenia: 31.10.2022 D. vystavenia: 03.11.2022 Detail
Dodávateľ:JRM Slovakia, s.r.o., Spartakovská 11, Trnava, Slovensko, IČO: 36240842, DIČ: 2021549398, IČ DPH: SK2021549398
Predmet:registrácia domény tvreduta.sk (10/2022-09/2023)
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.11.2022
Dátum doručenia:31.10.2022
Počet záznamov: 103