Číslo faktúry PredmetSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 20230055 Detail Predmet: nákup - batéria pre záložný zdroj EMOS Suma: 31.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Alza.cz a.s. D. zverejnenia: 20.04.2023 D. vystavenia: 04.05.2023 Detail
Dodávateľ:Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha, Česko, IČO: 27082440, IČ DPH: SK4020121402
Predmet:nákup - batéria pre záložný zdroj EMOS
Poznámka:
Dátum splatnosti:20.04.2023
Dátum doručenia:04.05.2023
Č. faktúry: 20230056 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 60.75 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.04.2023 D. vystavenia: 04.05.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:09.05.2023
Dátum doručenia:26.04.2023
Č. faktúry: 20230057 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 39.37 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 30.04.2023 D. vystavenia: 04.05.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:10.05.2023
Dátum doručenia:02.05.2023
Č. faktúry: 20230058 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 4/2023 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 21.04.2023 D. vystavenia: 04.05.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 4/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.05.2023
Dátum doručenia:28.04.2023
Č. faktúry: 20230059 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 4/2023 Suma: 42 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 30.04.2023 D. vystavenia: 04.05.2023 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 4/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.05.2023
Dátum doručenia:30.04.2023
Č. faktúry: 20230051 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 4/2023 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.04.2023 D. vystavenia: 24.04.2023 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 4/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.04.2023
Dátum doručenia:03.04.2023
Č. faktúry: 20230052 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 42.72 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.04.2023 D. vystavenia: 24.04.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:02.05.2023
Dátum doručenia:20.04.2023
Č. faktúry: 20230053 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 93.82 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.04.2023 D. vystavenia: 24.04.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.04.2023
Dátum doručenia:17.04.2023
Č. faktúry: 20230054 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 29.68 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.04.2023 D. vystavenia: 24.04.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.04.2023
Dátum doručenia:17.04.2023
Č. faktúry: 20230050 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 20.39 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.04.2023 D. vystavenia: 21.04.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:18.04.2023
Dátum doručenia:11.04.2023
Č. faktúry: 20230049 Detail Predmet: nájom a prevádzkové náklady za mesiac 3/2023 Suma: 778.84 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 18.04.2023 D. vystavenia: 20.04.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom a prevádzkové náklady za mesiac 3/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:02.05.2023
Dátum doručenia:20.04.2023
Č. faktúry: 20230048 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 3/2023 Suma: 220 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 31.03.2023 D. vystavenia: 14.04.2023 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 3/2023
Poznámka:viď zmluva č. 4/2023
Dátum splatnosti:15.04.2023
Dátum doručenia:14.04.2023
Č. faktúry: 20230047 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 3/2023 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 31.03.2023 D. vystavenia: 12.04.2023 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 3/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.04.2023
Dátum doručenia:12.04.2023
Č. faktúry: 20230046 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 3/2023 Suma: 42 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 31.03.2023 D. vystavenia: 04.04.2023 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 3/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.04.2023
Dátum doručenia:31.03.2023
Č. faktúry: 20230044 Detail Predmet: nákup - sennheiser SK G3- Replacement antenna Suma: 18.79 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Jozef Valkoššák D. zverejnenia: 29.03.2023 D. vystavenia: 03.04.2023 Detail
Dodávateľ:Jozef Valkoššák, Letná 80/73, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 33851719, DIČ: 1023577346, IČ DPH: SK1023577346
Predmet:nákup - sennheiser SK G3- Replacement antenna
Poznámka:
Dátum splatnosti:12.04.2023
Dátum doručenia:03.04.2023
Č. faktúry: 20230045 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 3/2023 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 24.03.2023 D. vystavenia: 03.04.2023 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 3/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.04.2023
Dátum doručenia:28.03.2023
Č. faktúry: 20230043 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 61.95 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.03.2023 D. vystavenia: 30.03.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:06.04.2023
Dátum doručenia:30.03.2023
Č. faktúry: 20230042 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 51.29 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.03.2023 D. vystavenia: 24.03.2023 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.03.2023
Dátum doručenia:17.03.2023
Č. faktúry: 20230041 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 42.72 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.03.2023 D. vystavenia: 23.03.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:31.03.2023
Dátum doručenia:23.03.2023
Č. faktúry: 20230040 Detail Predmet: kuriér Suma: 5.69 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: 123Kurier, s.r.o. D. zverejnenia: 03.03.2023 D. vystavenia: 19.03.2023 Detail
Dodávateľ:123Kurier, s.r.o., Vojtaššákova 616, Tvrdošín, Slovensko, IČO: 46598863, DIČ: 2023488610, IČ DPH: SK2023488610
Predmet:kuriér
Poznámka:
Dátum splatnosti:17.03.2023
Dátum doručenia:07.03.2023
Č. faktúry: 20230039 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 3/2023 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.03.2023 D. vystavenia: 18.03.2023 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 3/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.03.2023
Dátum doručenia:03.03.2023
Č. faktúry: 20230036 Detail Predmet: nájom za mesiac 2/2023 Suma: 31.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 13.03.2023 D. vystavenia: 17.03.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom za mesiac 2/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:27.03.2023
Dátum doručenia:17.03.2023
Č. faktúry: 20230038 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 2/2023 Suma: 609.44 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 13.03.2023 D. vystavenia: 17.03.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 2/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:27.03.2023
Dátum doručenia:17.03.2023
Č. faktúry: 20230037 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 2/2023 Suma: 55.16 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 13.03.2023 D. vystavenia: 17.03.2023 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 2/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:27.03.2023
Dátum doručenia:17.03.2023
Č. faktúry: 20230032 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 20.39 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.03.2023 D. vystavenia: 08.03.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:20.03.2023
Dátum doručenia:08.03.2023
Č. faktúry: 20230033 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 1/2023 Suma: 220 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 31.01.2023 D. vystavenia: 08.03.2023 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 1/2023
Poznámka:viď zmluva č. 4/2023
Dátum splatnosti:15.02.2023
Dátum doručenia:08.03.2023
Č. faktúry: 20230034 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 2/2023 Suma: 220 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 28.02.2023 D. vystavenia: 08.03.2023 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 2/2023
Poznámka:viď zmluva č. 4/2023
Dátum splatnosti:15.03.2023
Dátum doručenia:08.03.2023
Č. faktúry: 20230035 Detail Predmet: nákup - náhradná batéria CyberPower Suma: 38.05 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Dávid Vorčák D. zverejnenia: 28.02.2023 D. vystavenia: 08.03.2023 Detail
Dodávateľ:Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, Slovensko, IČO: 41964012, DIČ: 1075515683, IČ DPH: SK1075515683
Predmet:nákup - náhradná batéria CyberPower
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.03.2023
Dátum doručenia:08.03.2023
Č. faktúry: 20230030 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 2/2023 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 24.02.2023 D. vystavenia: 04.03.2023 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 2/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.03.2023
Dátum doručenia:28.02.2023
Č. faktúry: 20230031 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 2/2023 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 28.02.2023 D. vystavenia: 04.03.2023 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 2/2023
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.03.2023
Dátum doručenia:06.03.2023
Počet záznamov: 294
Skočiť na stranu: