Číslo faktúry PredmetSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 20220147 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 60.75 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.09.2022 D. vystavenia: 28.09.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.10.2022
Dátum doručenia:28.09.2022
Č. faktúry: 20220148 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 9/2022 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 23.09.2022 D. vystavenia: 28.09.2022 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 9/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.10.2022
Dátum doručenia:28.09.2022
Č. faktúry: 20220146 Detail Predmet: autorská odmena Suma: 119.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam D. zverejnenia: 20.09.2022 D. vystavenia: 22.09.2022 Detail
Dodávateľ:Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava, Slovensko, IČO: 178454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK2020795601
Predmet:autorská odmena
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.10.2022
Dátum doručenia:20.09.2022
Č. faktúry: 20220144 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 39.47 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.09.2022 D. vystavenia: 21.09.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:30.09.2022
Dátum doručenia:21.09.2022
Č. faktúry: 20220145 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 97.43 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.09.2022 D. vystavenia: 21.09.2022 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.09.2022
Dátum doručenia:17.09.2022
Č. faktúry: 20220142 Detail Predmet: nákup - bateriový kit Suma: 52.81 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: COMPY-COM spol. s r.o. D. zverejnenia: 12.09.2022 D. vystavenia: 20.09.2022 Detail
Dodávateľ:COMPY-COM spol. s r.o., Zgútha Vrbického 848/6, Liptovský Mikuláš, Slovensko, IČO: 46555731, DIČ: 2023470515, IČ DPH: SK2023470515
Predmet:nákup - bateriový kit
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.09.2022
Dátum doručenia:16.09.2022
Č. faktúry: 20220143 Detail Predmet: stravné lístky na mesiac 9/2022 Suma: 450.83 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 12.09.2022 D. vystavenia: 20.09.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky na mesiac 9/2022
Poznámka:objednávka č. 9/2022
Dátum splatnosti:12.09.2022
Dátum doručenia:13.09.2022
Č. faktúry: 20220137 Detail Predmet: nájom za mesiac 8/2022 Suma: 31.5 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 09.09.2022 D. vystavenia: 12.09.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:nájom za mesiac 8/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:23.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Č. faktúry: 20220138 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 8/2022 Suma: 55.16 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 09.09.2022 D. vystavenia: 12.09.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 8/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:23.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Č. faktúry: 20220139 Detail Predmet: prevádzkové náklady za mesiac 8/2022 Suma: 441.32 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Mestské kultúrne centrum D. zverejnenia: 09.09.2022 D. vystavenia: 12.09.2022 Detail
Dodávateľ:Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 352454, DIČ: 2020717963, IČ DPH: SK2020717963
Predmet:prevádzkové náklady za mesiac 8/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:23.09.2022
Dátum doručenia:12.09.2022
Č. faktúry: 20220140 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 9/2022 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.09.2022 D. vystavenia: 12.09.2022 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 9/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.09.2022
Dátum doručenia:02.09.2022
Č. faktúry: 20220141 Detail Predmet: registrácia bicsnv.sk Suma: 14.94 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Webglobe, a.s. D. zverejnenia: 09.09.2022 D. vystavenia: 12.09.2022 Detail
Dodávateľ:Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, Slovensko, IČO: 52486567, DIČ: 2121061899, IČ DPH: SK2121061899
Predmet:registrácia bicsnv.sk
Poznámka:
Dátum splatnosti:11.09.2022
Dátum doručenia:09.09.2022
Č. faktúry: 20220136 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 25.79 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 01.09.2022 D. vystavenia: 08.09.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:19.09.2022
Dátum doručenia:08.09.2022
Č. faktúry: 20220135 Detail Predmet: vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 8/2022 Suma: 120 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: boq s.r.o. D. zverejnenia: 31.08.2022 D. vystavenia: 06.09.2022 Detail
Dodávateľ:boq s.r.o., Hraničná 340/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45446571, DIČ: 2022999308, IČ DPH: SK2022999308
Predmet:vysielanie TV Reduta na internet za mesiac 8/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.09.2022
Dátum doručenia:06.09.2022
Č. faktúry: 20220134 Detail Predmet: poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 8/2022 Suma: 218 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: PowerCon s.r.o. D. zverejnenia: 31.08.2022 D. vystavenia: 02.09.2022 Detail
Dodávateľ:PowerCon s.r.o., Turčianska 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46472622, IČ DPH: SK2820004264
Predmet:poplatok za užívanie frekvencie za mesiac 8/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:15.09.2022
Dátum doručenia:02.09.2022
Č. faktúry: 20220133 Detail Predmet: výkon zodpovednej osoby za mesiac 8/2022 Suma: 42 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. D. zverejnenia: 31.08.2022 D. vystavenia: 01.09.2022 Detail
Dodávateľ:osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, Slovensko, IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
Predmet:výkon zodpovednej osoby za mesiac 8/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:07.09.2022
Dátum doručenia:31.08.2022
Č. faktúry: 20220132 Detail Predmet: poskytovanie IT služieb za mesiac 8/2022 Suma: 79.67 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: K_CORP s.r.o. D. zverejnenia: 24.08.2022 D. vystavenia: 31.08.2022 Detail
Dodávateľ:K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36215791, DIČ: 2020035083, IČ DPH: SK2020035083
Predmet:poskytovanie IT služieb za mesiac 8/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:14.09.2022
Dátum doručenia:25.08.2022
Č. faktúry: 20220130 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 60.75 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 22.08.2022 D. vystavenia: 30.08.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:06.09.2022
Dátum doručenia:30.08.2022
Č. faktúry: 20220131 Detail Predmet: nákup - základňa s doštičkou typu Manfrotto Suma: 26.6 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LUMART Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 23.08.2022 D. vystavenia: 30.08.2022 Detail
Dodávateľ:LUMART Slovakia s.r.o., Prešovská 40, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 47357967, DIČ: 2023828939, IČ DPH: SK2023828939
Predmet:nákup - základňa s doštičkou typu Manfrotto
Poznámka:
Dátum splatnosti:30.08.2022
Dátum doručenia:24.08.2022
Č. faktúry: 20220128 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 96.98 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.08.2022 D. vystavenia: 20.08.2022 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.08.2022
Dátum doručenia:17.08.2022
Č. faktúry: 20220129 Detail Predmet: nákup PHM Suma: 35.08 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: FleetCor Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 16.08.2022 D. vystavenia: 20.08.2022 Detail
Dodávateľ:FleetCor Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov, Slovensko, IČO: 48054348, DIČ: 2120086694, IČ DPH: SK2120086694
Predmet:nákup PHM
Poznámka:
Dátum splatnosti:26.08.2022
Dátum doručenia:17.08.2022
Č. faktúry: 20220127 Detail Predmet: telekomunikačné služby Suma: 39.47 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. D. zverejnenia: 15.08.2022 D. vystavenia: 19.08.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893
Predmet:telekomunikačné služby
Poznámka:
Dátum splatnosti:31.08.2022
Dátum doručenia:19.08.2022
Č. faktúry: 20220126 Detail Predmet: nákup - Manfrotto XPRO aluminium Suma: 205.44 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Syntex Bratislava s.r.o. D. zverejnenia: 10.08.2022 D. vystavenia: 17.08.2022 Detail
Dodávateľ:Syntex Bratislava s.r.o., Železničná 23, Bratislava, Slovensko, IČO: 35774673, DIČ: 2020244523, IČ DPH: SK2020244523
Predmet:nákup - Manfrotto XPRO aluminium
Poznámka:
Dátum splatnosti:17.08.2022
Dátum doručenia:12.08.2022
Č. faktúry: 20220125 Detail Predmet: stravné lístky na mesiac 8/2022 Suma: 557.64 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o. D. zverejnenia: 08.08.2022 D. vystavenia: 16.08.2022 Detail
Dodávateľ:Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava, Slovensko, IČO: 53528654, DIČ: 2121424228, IČ DPH: SK2121424228
Predmet:stravné lístky na mesiac 8/2022
Poznámka:objednávka č. 8/2022
Dátum splatnosti:08.08.2022
Dátum doručenia:10.08.2022
Č. faktúry: 20220124 Detail Predmet: pripojenie do siete internet za mesiac 8/2022 Suma: 200 € Objednávateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o Dodávateľ: LEVONET, s.r.o. D. zverejnenia: 01.08.2022 D. vystavenia: 15.08.2022 Detail
Dodávateľ:LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, Slovensko, IČO: 36480983, DIČ: 2020035908, IČ DPH: SK2020035908
Predmet:pripojenie do siete internet za mesiac 8/2022
Poznámka:
Dátum splatnosti:25.08.2022
Dátum doručenia:03.08.2022
Počet záznamov: 175